จองที่ร้าน Yakitori Sada Juro Ebisu

About reservation Business hours are from 17:00 to 23:30. Please note that we do not accept requests for seats through online reservations. ●When it is crowded, it will be a 2-hour system. ●Even if you are late, it will be based on the time system from the reservation time. ●If you are unable to contact us within 15 minutes of your reservation time, we may inevitably cancel your reservation. ●Please note that the product may change without prior notice depending on the stocking/arrival situation. ●All-you-can-drink only is not available. ●If you have food allergies, please let us know in advance when making a reservation. Regarding the 7 specified ingredients <shrimp, crab, wheat, buckwheat, eggs, milk, peanuts>, we will change some of the menus. For customers who have food allergies other than the 7 specified raw materials, we will listen to their requests and consult with them before providing them. Customer safety is our top priority, so we may not be able to respond. Please note. In addition, all menus are prepared in the same kitchen, so there is a possibility that trace amounts of allergenic substances may be mixed in. When ordering, please check the above contents and make the final decision by the customer. Cancellation ●When canceling, please be sure to contact the store directly. Also, please note that in case of cancellation, we will charge a cancellation fee as follows.・Within 6 hours from the reservation time, if canceled without notice・・・100% of the reservation price *¥5,000 per person for seats only Inquiries by phone: 050-3134-5798
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.