จองที่ร้าน sakaé

[Please confirm]・Please be punctual as we start all at once. Please enter the restaurant between 18:50 and 19:00. ・If you are late or leave the restaurant early, we may not be able to serve you part of the course, so please come with plenty of time. ・Any allergies or food allergies that may affect two or more dishes in the course will be treated as cancellations, and depending on the timing of your request, you may be subject to the cancellation policy. Please check in advance before making a reservation. ・Please refrain from coming to the restaurant wearing strong scents such as perfume or cologne. If we determine that you are causing a nuisance to other customers, we may ask you to refrain from entering the restaurant. ─────────────────────────────────── Business hours 19:00 start all at once (entry from 18:50 opening to 19:00) *We cannot accommodate entry before opening time. Payment methods: Cash, card (Visa, Mastercard, Amex, Diners, JCB) Please note that we do not have a telephone number for inquiries .

การร้องขอ

Please select whether or not you have any allergy-related ingredients. If you have, please make sure to write the name of the ingredient in the request field. If there is no description, we will treat it as "no allergies." *Please make sure to write detailed information for each guest. Example) Guest 1: ◯◯ allergy, XX allergy Guest 2: △△ allergy Guest 3: ◇◇ allergy (Raw food is not allowed, but cooked food such as sauce is OK)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.