จองที่ร้าน Sarabeth's Nagoya

◆Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.
◆Please kindly allow us to limit your stay within two hours depending on the waiting number.
◆Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
◆Parties of 11people or more and no empty sheets from online reservation, please call us.
◆We may cancel your reservation automatically if you delay over 30 mins from the reservation time.
Please call us directly if you'd like to cancel your reservation on the day.
 TEL: 052-566-6102
◆Please include # of the kids in adult field if they'd like to have same course with adult.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.