จองที่ร้าน Sazenka

We only accept the reservation the hotel concierge from your staying.
■Reservations can be made two months in advance.
※We accept phone reservations from 10:00am to 4:00pm. We recommend making reservations online as we may not be able to always answer the phone.
■Our courses are seasonal. Please let us know your allergies or any dietary restrictions at the time of reservation. Please also check with your guests as well.
■Please avoid strong perfume and casual visits, such as half pants and beach sandals.
■ Service fee is if you use private room, we will consider it as 15%.
■ We will charge 100% of the course price at the time of reservation as a cancellation fee, in case of cancellation application within 24 hours which does not include the fixed holiday of reservation date and time. (In addition, regarding cancellation application before the above-mentioned provision, it conforms to the cancellation policy of store)

การร้องขอ

【Accommodations】Please inform your hotel name and the hotel reservation name.
Our courses are seasonal. Please let us know your allergies or any dietary restrictions at the time of reservation. Please also check with your guests as well.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป