จองที่ร้าน Roppongi SERYNA Honten

*Please note that we may not be able to honor your specific table seating request.
*Late arrivals will be automatically cancelled after 30 minutes unless we receive prior notification.
*The prices listed are subject to a 10% service charge.
*Credit Card Deposit Required. The full amount of deposit will process refunding upon your visit. Please pay the amount of your meals and drinks at the restaurant.

Table Seats
Table-only reservations are limited to 2 to 9 guests. Please book with the course meals if you have more than 10 people.
For reservations of 31 people or more please contact directly to the store.

Private Rooms
Additional fee required from 10,000 to 30,000 yen per room depending on the number of guests.
Children under 3 yrs old will be accepted only at private rooms.
Please contact us if you are using private rooms for 9 or more.

[Weekday]12:00-15:00, 17:00-23:00
[Sat, Sun & Holidays] 12:00-22:30
Tel: +81 3-3402-1051

การร้องขอ

Depending on the reservation situation, we may guide you on the second floor or above. Please fill in the number of people who are inconvenienced in going up and down stairs.
Please let us know if you have any food allergies.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.