จองที่ร้าน SG LOW

▶ If there is a change in the number of people in your reservation, please contact us before your visit.
▶ We regret to inform you that we are unable to accommodate your request for seat selection. Please note.
▶ We do not have seats for children as the seats are small. Thank you for your understanding.
If we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we may treat your reservation as cancelled. Please note.
When it is crowded on weekdays, we have a 2-hour system from the time of your visit. Please note.
▶ Please contact the store directly for reservations of 9 people or more.
▶ Please enter the correct phone number and email address when me able to accept future reservations.
▶Customers who do not come to the store without contacting us may not be able to make future reservations.
▶When you visit our store, you will be charged a 500 yen table charge. We also ask that each customer order one drink. Please note.
▶If you would like a birthday plate, please place an additional order from the menu.
▶ For the Free Flow Lemon Sour, the plan will be the same for everyone who reserves seats.

For inquiries by phone: 050-3173-0608

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.