จองที่ร้าน Dining Room SENSES - Sheraton Okinawa Sunmarina Resort

▶ Please check the notes and information below before proceeding to the reservation page.

1-Seat request
Please note that we may not be able to accommodate your request depending on the reservation status on the day. We will keep your request as a request.

2-Regarding new restaurant reservations
Online reservations: 35 days in advance, telephone reservations: 31 days in advance. Please note that you cannot proceed to the reservation screen until then.

3-Regarding the number of people who can make a reservation for Dining Room Sense
The maximum number of people is 14. We apologize for the inconvenience, but please contact us by phone if you are using more than 14 people.

4-Allergy response at our resort
If you have any allergies, please let us know in advance. We may not be able to accommodate requests such as changes in dishes if you report on the day. note that, "People who have a history of anaphylactic in the past" "People who develop symptoms even with a trace amount of ingredients such as contamination (cross contamination)" "People who are prescribed EpiPen" "Currently visiting the hospital for food allergies" Those with severe symptoms, such as those with For the safety of our customers, we refuse to respond. Please note.

For those with food allergies

for reservations Restaurant reservation (10:00~19:00) ☎098-965-2497
65 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Will you be staying at our resort on the day?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.