จองที่ร้าน Shihouan

Our shop is a complete reservation system. Please contact us if you have any requests for special courses.

▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶If you can not get in touch after your reservation time is 0 minutes, you may not be able to cancel your reservation, so please contact us if you are late.
▶Please contact the store directly when booking for more than one person.

Inquiry by phone: 03-3402-3405

About cancellation policy *************************************************
Cancel The following cancellation fee will be charged when there is a change in the number or number of persons.
Cancel the previous day: Meal price 50%
Cancel on the day: Meal price 100%
********************************************************************************

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergens.
ご来庵の2営業日前にお電話にてご予約確認をさせていただきます。

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.