จองที่ร้าน AMAYA

✅Please feel free to call us if you have any questions or problems.

For inquiries on the day of your reservation, please call the restaurant direct number below.
You may also contact the restaurant directly yourself by calling [050-1808-3751] or emailing [info@shizunai-amaya.com]

✅When making a reservation, please provide a phone number and email address where you can be contacted during your stay in Niseko.

✅If you have any food allergies, please let us know in advance. We will do our best to accommodate your request. However, please note that we cannot accommodate vegans.
✅Please note that depending on the reservation status on the day, we may not be able to accommodate your seat request. Please note that some menu items may change depending on the availability of ingredients.
✅ You can also use cash, credit card, electronic money, Alipay, Paypay, etc.
✅Due to the preparation of seats and ingredients, a 50% cancellation fee will be charged if you contact us from 3 days in advance to the day before, and a 100% cancellation fee will be charged if you cancel on the day or cancel without prior notice. This policy also applies to reduced guest numbers. Changes made to online reservations will be rescheduled.
If you have any questions, please be sure to speak with the restaurant staff.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please inform us of any allergies or special preferences you may have.
Please note that we may not be able to accommodate requests made on the day of your reservation.
※Please note that it may be difficult to accommodate reservations in the case of extensive allergies or food items you have a dislike of.

 For example, one person is allergic to shrimp, and no extract.
   (e.g., one person allergic to onions, but can eat onions if heated, etc.)
   ※If you do not have any, please select "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.