จองที่ร้าน Simplicité

◇The main dish is fish dishes.
◇ Please note that we may not be able to meet your request for seat designation.If you can not contact us after 30 minutes of reservation, we may be forced to cancel it, so please contact us if you are late.
◇ Children must be at least 10 years old.
◇ For reservations for more than 5 people, please contact the store directly.
◇Please refrain from visiting the store in extremely casual clothes (sandals, tank tops, etc.).

☎: 03-6759-1096

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please fill in. If no, please enter "None". * Please note that we may not be able to respond to you if you tell us allergies or dislikes on the day or after visiting.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.