จองที่ร้าน SMAAK

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
▶For reservations of 7 people or more, please contact us directly.

Regarding children's reservations
For reservations with infants and small children, please consult us by phone or leave comments when making your reservation.

Regarding a private room
- If you would like to reserve a private room, please let us know in the request field. We will check its availability and get back to you as soon as we can.
- A private room is for 4 - 10 people.
- 5,500 yen at lunchtime and 8,800 yen at dinnertime will be added to your final bill for a private room fee.

Inquiries by phone: +8145-323-9576

การร้องขอ

Please specify any dietary requirements or food allergies that need to be taken note of for anyone in the party. Possibility to use cooking stock also will be a big help for us.

*Our menu include distinctive ingredients of Hollands such as cucumber, ethnic spices and seafood. If you are a vegetarian, a vegan, or intolerant of cucurbits, rosaceae, or spices, please contact us before you make a reservation. We make every effort to incorporate the allergic needs but please understand there are cases when we may not be able to change some of the ingredients.
If you are celebrating a special occasion we can have a simple written message on your dessert plate. Please write down the message you would like to put on.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป