จองที่ร้าน SUN EFFECT

●Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
●If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
●For reservations for 31 or more people, please contact the store directly.
●Equipment and seasonings needed for BBQ can be rented out free of charge. Enjoy BBQ empty-handed.

〇Business hours 11:30~20:00 (Last entry 17:30)
*Please note that hours may change depending on the season.
Closed: Thursday
Reservation deadline:
Monday to Friday/Sunday: 17:00 2 days prior
Saturday: 17:00 3 days prior

〇 About the menu
・Children of elementary school age and older must select one course to order.
・Additional orders for single items and drink menus are also available. Please let us know on the day of use.

〇For rental services and menus, please see ■Click here■ .

For inquiries by phone: 070-4131-9273
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.