จองที่ร้าน Sushi Azabu

▶We ask that you limit your group to four people.
▶There is a 90-minute limit for lunchtime and a two-hour limit for dinnertime from the time of your reservation.
▶Preschool children are not allowed inside the restaurant.
▶Please note that business hours may change depending on the situation on the day.
▶We are unable to prepare celebratory plates, etc.
▶For any other requests, cancellations, or changes, please contact us at least three days in advance. For cancellations, the following cancellation fees will be charged: Cancellations the day before: 50% Cancellations on the day: 100%
▶https://balconyby6th.com/contact/

การร้องขอ

Please contact us at least the day before to change or cancel your reservation. Please note that if we are unable to contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, your reservation will be canceled.
CRANE MEMBERS, please fill in the venue name. *Customers who have held or made reservations for weddings and receptions at hotels and restaurants operated by Plan-Do-See Co., Ltd. (our company). The barcode will be scanned when you visit the store to qualify for the discount. Please be prepared to present your barcode. *There is no need to fill in if you do not have one.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.