จองที่ร้าน Sushi・Sakanasho Criya

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶Please refrain from wearing excessive perfume.
▶We only accept children who can eat the same menu as adults.
▶If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
▶For reservations for 5 or more people, please contact the store directly.

For inquiries by phone: 011-866-5055

การร้องขอ

If you have any allergies or dislike any ingredients, please let us know. If not, please write "None". *Depending on the content, we may not be able to accept your request. Please note.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.