จองที่ร้าน Sushi Yoshida

※ This page is currently being prepared.

▶ As regards the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please be forewarned.
▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation Please be sure to contact us if you are late as it may be treated as cancellation treatment.
▶ For reservations of 3 people or more, please call us.
▶ Additional fee of 5% is charged separately for checkout after 22.

* Children's reservation is not received.

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please fill in.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.