จองที่ร้าน Table36 / Swissotel Nankai Osaka

- Menus and prices may change without prior notice. Images are for illustration purposes only.

- Table requests are subject to availability.

- For customers availing applicable discounts such as membership discounts, kindly indicate the discount in the request column.

- Other promotions, discounts or benefits may not be applicable. Please note that the offer may not be combined with other discounts.

- Please call us if you will be late by more than 15 minutes; otherwise, we cannot guarantee your seat.

- Smoking is prohibited inside the store.

- On holidays , the usage time will be limited to 2 hours .

Inquiries by phone: 06-6646-5125
Inquiries by email: table36.osaka@swissotel.com
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any ingredients that you dislike or are allergic to, please write them down.
If you are a member, please enter your member ID.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.