จองที่ร้าน t.a saison

◆ In our shop we are preparing many items for you to enjoy more meals.
Those who are in a hurry will adjust the number of items so please fill in the request column.
◆ We will keep the card information at the time of reservation, but the settlement will not be done.
* Please pay actual usage fee at check in that day.
◆ Please understand beforehand that we may not be able to comply with your request for the selection of your seat.
◆ If you are late for more than 30 minutes from the time of your reservation, we will contact you from the store.
If we can not contact you will be treated as cancellation.
About cancellation fee.
That day: 100%
The day before: 80%
2 days ago: 50%
※ When booking only for seats, we may refuse reservations from next time.
◆ Reservations for more than 5 people, reservations for the day will be received by phone.
☏ 06 - 7710 - 1467

การร้องขอ

Please write if you have any foods you like, bad things or allergies.
Please write if you have any messages.
Ex) Happy Birthday 〇 ○. Happy Wedding 〇 〇 & 〇 〇 1st Anniversary ○ ○ & ○.
If you have any other questions, please fill in.
We will contact you shortly.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.