จองที่ร้าน Japanese Cuisine Tagetsu

・Online reservation is available up to two months ahead of the same date.
 For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・For reservations more than 7 people, please call the restaurant.
Restaurant Tagetsu International Calll +81-36-450‐5991
・Credit cards
DC,JCB、DINERS,UC,VISA,AMEX,MC

Restaurant Tagetsu International Calll +81-36-450‐5991


Notes
・Dress code
Please refrain from wearing casual clothing as jeans or sneakers, etc.
・Children
For children can only use private rooms on weekdays lunch and all day on Saturdays.
Please input the number of child in [QUESTION 2] on the bottom of this page.
We consider the child who has the same meal size as an adult is equal to an adult, so please include the number of that child to the Party Size.

การร้องขอ

If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
・Please inform the number of children.
*Attention* For children can only use private rooms on weekdays lunch and all day on Saturdays. Preschool children are not allowed to enter during weekday dinner time.
We consider the child who has the same meal size as an adult is equal to an adult.
Please input [None] if you won't visit with any children.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.