จองที่ร้าน Japanese Cuisine Tagetsu

・Online reservation is available up to two months ahead of the same date.
 For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・For reservations more than 7 people, please call the restaurant.
Restaurant Tagetsu International Calll +81-36-450‐5991
・Credit cards
DC,JCB、DINERS,UC,VISA,AMEX,MC

Restaurant Tagetsu International Calll +81-36-450‐5991


Notes
・Dress code
Please refrain from wearing casual clothing as jeans or sneakers, etc. ·
For children can only use private rooms on weekdays lunch and all day on Saturdays. Please contact directly to the shop.(International Calll +81-36-450‐5991 )

การร้องขอ

If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.