จองที่ร้าน TAKAYAMA

▶ Our dining service starts all guests at once.
Lunch starts at 12:00, Dinner starts at 18:00.
If you are arriving late, we may not be able to serve all the dishes.

▶ Please let us know in advance if you have any allergies or ingredients that you cannot eat. We will not be able to accommodate your request on the day of your reservation.
▶ We are a small restaurant with only 12 seats. If there are any changes or cancel your reservation, it would be appreciated to contact us as soon as possible. In case of any change in the number of persons or cancellation of a reservation for Groups of five or more, will be charged 50% of the course price starting 2 weeks in advance, and 100% of the course price the day before / on the day.
▶ We only offer the one course menu, A la carte is not available.
▶ Online reservations are accepted up to 2 months in advance.
▶ Because seasonal ingredients are used, if you visit the store more than once a month, the contents of the dishes may overlap.
▶For the comfort and convenience of all guests, we are not able to accommodate children. But, if the child is able to sit still and enjoy dining, we will accept upon reservation.
However please note that we do not provide children’s menu.
▶Cancellation fees for reservations will be charged as follows.
Cancellation on the day before or the day of your reservation: 100% of the course fee.
Groups of 5 or more, reservations canceled or number changed
2 Weeks in advance: 50% of the course price
one day before/on the day: 100% of the course price

▶ If you are unable to contact us after 30 minutes from the time of your reservation, we may inevitably cancel you.
Please contact us if you do not meet your appointment time.

If you have any other questions, please feel free to contact us at the address below.
reception@takayama-kyoto.com

การร้องขอ

Because there are many items, we use various ingredients. Please let us know in advance if you have any allergies or ingredients that you cannot eat. * If there is not, please enter “None”. (* It may be difficult to respond to the request on the day.)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.