จองที่ร้าน tcc GINZA Western food

Please inform us of the purpose of your meal (birthday, entertainment etc) and food allergies. Please fill in if you have any messages. Ex) Happ Birthday 〇. Happy Wedding &&. 1st Anniversary && .. ※ Please refrain from having a seat. ※ We are completely non-smoking on Saturdays, Sundays and holidays. ※ Child of less than primary schoolchild, entry of stroller becomes only on weekdays. You can not seat a stroller. ※ As a rule, use of the seat is requested in 2 hours. ※ We do not accept reservation using the cafe. ※ In the case of use of plan only for seat, we are accepted as receptionist of 17:00 to 20:00 on Saturdays, Sundays, and holidays.

การร้องขอ

Please inform us of food allergies etc.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน