จองที่ร้าน Tempura Ono

▶If you are not sure your reservation via web, please call us after confirm. We have flexible service.
▶Should you not make it in time, please let us know in advance. In case we are not able to get in touch with you 30 mins after your reservation time, be advised that your reservation will be canceled automatically. Furthermore, cancel fees will apply.
▶To our Vegan/vegetarian guests, please inform us by phone 3 DAYS in advance .
▶To our guests with children under 3 , please call and let us know. Depends on the situation, we might not be able to meet your request.

Phone number : 050-3134-3552

การร้องขอ

If you and your guest have any alleges of the food, please write it down with the details, and If you don’t please write [ No ].

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.