จองที่ร้าน Tianjin Duck Otemachi Financial City Grand Cube (Pickup)

▶ It will be handed over at the store. ▶ Please select "receipt time" for reservation time. ▶ Cash and various credit cards (advance payment possible) can be used for payment. ▶ Take-out is open for reservations 30 minutes prior to your arrival. ▶ Please call the store to change or cancel after making a reservation. TEL: 03-6262-5056 ▶ If you do not contact us within 30 minutes after the reservation time for takeout reservations, it will be automatically canceled. Please note that refunds are not possible.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.