จองที่ร้าน THE APOLLO

▶Please contact us if you need to change or cancel your reservation. If more than 15 minutes exceed the reserved time, the reservation will be cancelled automatically.
※ If crowded, the table is limitedly available for 2 hours.
※With course use, that customers at the same table order the same courses is requested for that dishes are served with platter-sharing style.
※Restaurant floor is closed at 11pm everyday.
▶Please fill your occasions (birthday, business meeting, etc.) in REQUESTS below, or the details about food allergies.
▶If there are children among your group, please fill the number of people and age in REQUESTS below.
※Please fill the information in REQUESTS below or contact us in advance if you will visit with a stroller.
▶Please be informed that tables cannot be specified, and we may not comply with your requests about tables depending on situations.

【Cancellation Policy】
▶Reservation for the table only
On that day without contact in advance: 2,000JPY (per person)
▶Reservation for course
On that day without contact in advance: 100% of reserved course price (per person)
※Cancellation Policy is also applicable to case of changing number of people. If you need to change the number of people, please definitely contact us in advance.
11 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please kindly be informed that if crowded, the table is limitedly available for 2 hours.
Cancellation Policy is applicable under any circumstances. Please definitely contact us in advance if you need to cancel your reservation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.