จองที่ร้าน The Terrace - Hotel The Manhattan

Business Hours
7:00 - 10:30 (last order 10:00)
11:30 - 15:00 (last order 14:30)
17:00 - 20:00 (last order 19:00)
If you wish to have alcoholic beverages served, the maximum number of people in a group is two, and the time from entering to leaving the restaurant is limited to 90 minutes.
The buffet will be suspended and only the set menu and a la carte menu will be available.

▶ Seating time will be limited to 100 minutes on weekends and holidays.
▶Please select the number of persons in the "Adult" category for junior high school students and above, "Child" for elementary school students, and "Infant" for preschool children.
▶If you have children under 3 years old, please enter the number of children in the "Customer Service" field.
▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Whether or not you will be staying overnight (on the day)
Please note that this does not mean that we can accept reservations for your stay.
If you have children under 3 years old, please enter the number of children.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.