จองที่ร้าน The Terrace - Hotel The Manhattan

▶ If you can not contact us after 15 minutes of reservation Please be sure to contact us in case you are late as it may be treated as cancellation treatment.
▶ Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.), food allergy.
▶ Regarding seat selection, we may not be able to comply with your request, please be forewarned.
▶ If you have any other requests, please fill in the request column.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Whether you are staying on the day (Please note that we do not accept reservations for accommodation)
Please enter the number of children when there are children under 3 years old.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.