จองที่ร้าน The Oakwood Public House

Thank you for booking at The Oakwood Public House.

We will now be closed Monday & Tuesday for the next month, so for this reason the quiz has been moved to a Wednesday, the next quiz will be on the 22nd June, apologies for any inconvenience.

Please note that we have a 15 minute grace period. Please call us (016 2591 2585) if you are running later than 15 minutes after your booked time. We may contact you about this booking, so please ensure that your email and phone number are up to date.

Please note that we accept bookings up until 2 hours prior to your desired booking time. We do save a few tables for walk-ins. If you are unable to book, please call as we may have a table for you.

We look forward to seeing you soon!
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป