จองที่ร้าน The Vietage

* Requests for specific seating is subject to availability.
* Rates are inclusive of 5% service charge and 10% tax.
* Please CLICK HERE to book your return trip.
* Please be at the station at least 15 minutes prior to departure time.

HIGHLIGHTS
♦ A magical journey through Central Vietnam
♦ Luxurious seating for 12 passengers only
♦ Gourmet dining and bar
♦ Head and shoulder treatments
♦ Private transfers from train stations to hotels are available at additional charges

Contact Us
+84 (0) 256 3686 168
vietage@thevietagetrain.com
17 ปีและต่ำกว่า
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Kindly let us know if there is any dietary requirement.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.