จองที่ร้าน THE THEATRE TABLE

▶If you use terrace seats, a charge of 500 yen/person will be charged.
▶Please note that we may not be able to accommodate your seat reservation request.
▶Please let us know if you have any allergies or dislike the ingredients. (*Please fill in the request field or contact us by phone.)
▶For reservations for 11 or more people, please contact the restaurant.

◆About cancellation◆
*If there is no contact on the day, 100% will be charged.
*If you are more than 30 minutes late from your reservation time, your reservation may be automatically canceled.
For inquiries by phone: 03-3486-8411
6 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know. If there is none, please write "None".
Please fill in your request for additional plans here.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.