จองที่ร้าน the Blind Donkey

About reservation:

Happy new year !

We will reopen with a ‘a la carte’ menu from Tuesday through Saturday for dinner.

We will serve our Teishoku lunch Thursday and Friday.
Saturday lunch we will improvise a ‘a la carte’ menu inspired by the Teishoku lunch and our dinner menu.

Dinner / Tue to Sat 18:00 - 22:00
Teishoku Lunch / Thu & Fri 11:30 - 14:30 Brunch / Sat 11:30 - 14:30 

Regarding reservations
In order to prevent infection, we accept reservations for a maximum of four people per group.
Please contact us if you would like to make a reservation.

◆We are asking about allergies and weaknesses of the ingredients. Please note that if you do not make a request at the time of booking, it may not be possible to change on the day.

◆ Seat reservations are accepted up to 1 month in advance.

◆1) If you cannot contact us within 30 minutes of the reservation time, we may be forced to cancel your reservation. Please note that this is not the case.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.