จองที่ร้าน THE COUNTER Roppongi - Tokyo Midtown

▶ As regards to the specification of seat, we may not be able to comply with your request, so please take note.
▶ If you can not be at the restaurant 15 minutes after your reservation time, we will be treated as cancellation.
▶ Online reservations can be made for up to eight guests. Larger parties and private rooms should be booked directly through the our restaurant to confirm availability.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you are allergic to any ingredient : Please write down below.
▶ Please inform the number of the children and baby cart in your party.
 If you need highchair for kids, please let us know. ※we have six highchair.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.