จองที่ร้าน Chinese Restaurant "TOH-LEE" - Grand Nikko Tokyo Daiba

▶Please inform us of any allergies or restrictions beforehand.
▶Please include any accompanying infants in the number of persons.
▶Please note that we may not be able to accommodate all table preferences.

▶Please let us know two days or more in advance if you would like to arrange for flowers, cakes, etc. through the restaurant.
▶For any requests that require replies, special restaurant events not listed below, or reservations for groups of 10 or more people, please call the restaurant.

※A 100% cancellation charge applies for any no-shows.
Your reservation may be cancelled if you do not arrive 30 minutes after your reserved time without prior notice.

※ Menu lineup, special offers, and prices are subject to change without prior notice.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

One Harmony 会員登録はございますか?
Are you One Harmony member?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.