จองที่ร้าน La Tourelle

◆ Reservations ◆
▶ Please note that seats may not be available upon request.
▶ If you are unable to contact us after the reservation time of 15 minutes, please be sure to contact us if you are late as it may be unavoidable.
▶ Please contact the store directly for reservations of 10 people or more.
▶ Children may be over 10 years old. (※Please feel free to contact us)
▶ If you are on weekends and would like to eat in a hurry, please fill in the request column.

การร้องขอ

Please let us know in advance if you have any allergies or weak ingredients. (Pakchie for herbs, lamb and duck meat may be used for meat dishes) * Please note that it may not be possible on the day.
If you would like a message plate for your birthday or anniversary, please enter it below. * We will decorate a plate of tea confectionery for drinks after a meal. Example) Birthday: Happy Birthday + Name Wedding Anniversary: Happy Anniversary or Bon Anniversaire, etc. (total number of characters 15-20)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป