จองที่ร้าน TREE by NAKED yoyogi park (Pickup & Delivery)

▶ Reservations can be made up to 1 hour before your visit. ▶ We cannot make any changes after making a reservation. If you want to change it, please cancel and make a reservation again. ▶ Please note that if you are late for more than 1 hour from the specified time without contacting us, we will automatically cancel it and we will not refund it. ▶ Please contact us by phone for orders of 5 or more. (03-6804-9038) ▶ Delivery orders are no longer accepted. Thank you for your understanding. Click here for restaurant reservations 👈

การร้องขอ

Where did you hear about us?
*Check all that apply.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.