จองที่ร้าน TROIS VISAGES

Click here to make a takeout reservation ◀ ▶Prices shown include consumption tax and a 10% service charge will be added separately. ▶If you cancel on the day or change the number of people, 100% of the course fee will be charged. ▶︎We may not be able to accept your reservation depending on the nature of your allergy. ▶ If we are unable to contact you within 30 minutes after your reservation time, we may have to cancel your reservation. Please be sure to contact us if your arrival will be delayed. ▶︎Please reserve a private room for 4 to 6 people. ▶︎ Reservations for children are limited to junior high school students and above who can eat the course. Inquiries by phone: 03-3544-5205

การร้องขอ

If you have any food allergies or intolerances, please fill in the details below. (Example: I am allergic to crustaceans, but dashi soup is fine. I don't like raw blue fish.) If you don't have any, please write "none".
We do not accept cash. Please pay with various credit cards and electronic money.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.