จองที่ร้าน Sushi Tsukiuda

Thank you for your continued patronage.

[Business hours]
Lunch: 12:00-14:00
It will start all at once at 12:00. Please note.
Dinner:
Part 1 18:00-20:00
Part 2 20:30-23:00
Please note that reservations can only be made for the two-part course.

【Notes】
Please be sure to check.
▶Our store is completely cashless payment.
▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶ Children over 12 years old or children who can eat the same course as adults are welcome to visit. We do not have a children's menu.
▶ It may be difficult to change the ingredients on the day. Please let us know in advance if you have any allergies.
▶ Reservations will be completed as soon as we receive a phone call or email from the store. note that.

[Cancellation Policy]
◇If you cancel your reservation, we will charge a cancellation fee as follows.
2 days before the reservation date: 50%
The day before the reservation date/on the day: 100%

การร้องขอ

Do you have any food allergies, dietary restrictions, or foods you are unable to eat?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน