จองที่ร้าน TWO ROOMS GRILL | BAR (Take Out)

▶Please place your order before 22:00 of the desired pick-up date. 
▶Please note we cannot make any changes after placing an order. If you would like to change it, please cancel once and place an order again.
▶Please note that if you are late for more than 1 hour from the specified time without contacting us, we will automatically cancel it with no refund.
▶For orders of 10 or more, please contact us by phone.

การร้องขอ

Please inform us any food allergies.
If you need an official receipt, please fill in the company name.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.