จองที่ร้าน BOND ST. KITCHEN

TYSONS & COMPANY's catering team, ”BOND ST. KITCHEN” brings you the taste of TYSONS to your home or business! Let us add that extra spice to your special day!

Please select the day of your desired delivery date
Items available for delivery will be displayed accordingly.
* Please note that quantity is limited for deliveries in a single day. If your desired date cannot be select, we have reached our daily maximum.

การร้องขอ

Please enter your delivery address.
Building name, apartment name, apartment number, etc.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.