จองที่ร้าน THE UPPER

For customers who have reserved the 10th floor [THE UPPER]

・ Please note that seats cannot be specified.
・ For reservations for 11 people or more and other groups (all charters / area charters), please contact us at the store or by phone.
・ All seats are non-smoking.
・ Please note that the menu contents and prices are subject to change.
・ When it is crowded, seats may be used for 2 hours.
・ A 10% service charge will be charged after 17:00.
☏: 03-5962-9909
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

▶ If you have food allergies or need special meals, please fill in the details at the time of booking. Please fill in the details about the ingredients you are not good at. (Example: Tomato NG → Raw is NG, but cooked ones such as sauce are OK. Please fill in the details such as OK for the one used in.) In addition, we cannot respond to customers who have severe or multiple allergens or foods with restricted intake, or requests on the day of use. Please note that there may be cases.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป