จองที่ร้าน Uraotowa

Branch restaurant of 'Japanese cuisine Otowa'
"Uraotowa"

[Business hours]
《Dinner》
Open from 17:30 / Close at 24:00
Last call for food order at 23:00
Last call for drink order at 23:30


[Closed]
Irregular holidays


Information from [Ura Wotowa]
Please note that we may not be able to accept your requests regarding seating requests. Thank you for your understanding and cooperation in advance.

In the case of late for more over 30 minites on the reservation time ,and we wouldn't be able to contact you after the periods, we may be forced to cancel your reservation. We are grateful for you to be sure to contact us if you might be late.
If the number of people is 5 or more for booking , please contact to us directly.
・If you have any seats requests, for example availlablity for smoking, please feel to free to ask us directly. In the case of nothing about that in advance, smoking or non-smoking seats of your reservation will be determined by us.


☞ [Uraotowa Instagram]

[Inquiries: Please call us for inquiries during business hours. Please note that it may take some time to reply to DMs on Instagram, texts such as SMS, and so on.]

การร้องขอ

If you have any allergies, please write them down. If you don't, please write "none."
Please tell us your purpose of use.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.