จองที่ร้าน VEL ROSIER

* Grand opening on December 9 *
Online reservations will be accepted after December 9th.

● Please select the number of people you want to reserve.
Please call for reservations with children.

● Regarding cancellation of reservations
● Please be aware that we will charge a cancellation fee for the total number of dishes for the cancellation on the day.

● Allergies
If you have any allergies or weaknesses of food ingredients, please fill in the request column.
We will not be able to change the day, so please be sure to check with everyone who visits the store.
* It may be difficult to respond to the request on the day.

● Others
If you have any requests for the use of anniversary, please fill in the request column.

● Contact by phone: 0798-72-6800

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.