จองที่ร้าน Vin ju tei

▶Cancellation policy:
Cancellation policies below We appreciate your understanding and understanding.
* About cancellation on the day (number change)
· For course meal reservations, 100% cancellation fee will be charged.

▶2 hour 15 minute system:
· It will be 2 hours 15 minutes from the reservation time.

▶Phone contact:
· The telephone is hard to connect between 18: 00 ~ 21: 00.

▶late arrival time:
· If it is delayed by more than 20 minutes from the reservation time, we will be forced to cancel and we will be subject to the cancellation fee claim.

▶Allergies:
· Those who are allergic, please be sure to inform us in detail.
Please fill out the contents in the request column.
However, depending on the content, we may not be able to respond to your request, we may refuse reservation.

▶Smoking is completely prohibited from April 1, 2020.

การร้องขอ

Please select the purpose of use.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.