จองที่ร้าน Viva Goa Indian Cafe Harajuku

Welcome to Viva Goa Indian Cafe - Harajuku. The only restaurant serving a fusion of Goan and North Indian Cuisine in Tokyo.
(phone: 03-3478-8090 or email vivagoacafe@gmail.com)
▶ After visiting Meiji-Jingu Shrine and enjoying the busy Takeshita-Dori, please feel welcome to visit us for snacks & tea, lunch or dinner in a relaxed environment.
▶ Please note that we will try to accommodate your request for seat selection if possible.
▶If we cannot contact you after 30 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation if no contact hence please be sure to contact us.
▶For reservations for more than 15 people, please contact the store directly.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please let us know if you have any food allergies or food restrictions (ex. Vegan or Gluten-free). We have variety of Vegetarian cuisine.
This is a non-smoking restaurant, if you need to smoke or vape there is a place outside the restaurant.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.