จองที่ร้าน WAKANUI Delivery & Takeaway

Thank you for visiting.
To order our meat, please follow the instructions below.

การร้องขอ

Please fill in your desired specific ①delivery date (Sept. 18th OR 19th)
②time(Please refer SAGAWA Express's time slot.)
③name
④telephone number
⑤address
.
If you desire to deliver at different address from your home, please fill in the below box.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.