จองที่ร้าน Wakiya Geihin Charou · Turandot Garyukyo

▶Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
An anniversary dessert original message can be attached. Please fill in the contents of the message in the comment field at the time of reservation. ※ We need about 20 characters.
▶Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.

* Menu lineup, special offers, and prices are subject to change without prior notice.
《Cancel Policy》
We accept cancellation until one day prior to your reservation.
On the day cancellation fee apply:
-For customer who chosen course - 50% cancellation fee per person
-For customer who have not chosen course - 5,400yen (including tax) per person

การร้องขอ

If you have any food allergies, please specify in the requested field.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน