จองที่ร้าน NOBU TOKYO (Take Out)

■Orders are accepted until 8 pm (pick up until 9 pm)
■Credit card pre-payment is required for all orders. Please note that any changes to your current order or cancellations are taken over the phone only.
■Cancellation fees may apply for on-the-day cancellations.
■Please inform us on allergies and dietary restrictions in the "Request" box below.
■Please consume as soon as possible.
●Please contact the restaurant if the item or quantity is not available online.
●The menu photos below are for image purposes only.
●We may contact you to confirm your order.

☎:03-5733-0070

Click here for Restaurant Reservations

การร้องขอ

Do you need chopsticks?
If more than 4 pairs, please specify the number in the "Other" box.
Do you have any ALLERGIES or DIETARY RESTRICTIONS?

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.