จองที่ร้าน Wolfgang's Steakhouse Signature Aoyama

Wolfgang's Steakhouse
≫≫Click here for official website and information≪≪


≫≫TAKEOUT & DELIVERY≪≪
≫Official Facebook  ≫Official Instagram
⚠️Due to the spread of the new coronavirus infection, the business contents of the store may be temporarily changed or suspended. Please contact the restaurant directly for the latest information
【About Reservation】
Preventive measures of COVID-19 spread
※We may contact you by phone or email to confirm your meal and reservation. If the phone number / email address is not valid or if you cannot contact us, it may be canceled.
The cancellation fee will be charged as follows.
For cancellation on the day of reservation, a cancellation fee equivalent to the course price will be charged.
50% the day before
If there is a cancellation policy in the plan, the cancellation policy in the plan will take precedence.

If you want to change or cancel the number of reservations, please contact by the day before.
If you have any foods or allergies that you are not good at, please fill in the request column below.
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.