จองที่ร้าน Japanese Cuisine Yachiyo - TOKYO KAIKAN

▶The Sushi counter will be shared.
▶Seating may not be available upon request.
▶If you can not contact after 30 minutes of reservation, it may be treated as cancellation without notice.
▶If delayed ,please contact the restaurant directly for cancellation on the day.
▶ If you want a private room, please contact the restaurant directly.
▶The use of preschool children is limited to private rooms or holiday hall seats.

*** Private room information ***
[Matsu] Max 8 people  Room charge ¥ 15,000 (tax not included)
[Kusunoki] Max 8 people (※ 6 people for use in closing)  Room charge ¥ 10,000 (tax not included)
[Kaede] Max.10 people (※ 8 people in case of late payment) Room charge ¥ 10,000 (excluding tax)

※ The usage will be 3 hours as a guide.
※ Please order dishes in advance when using a private room
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergy or poor food.
Please choose the application. (If you are not entertained, please enter your company name and number of customers in the Request column.)
If you have children, please enter their age.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.