จองที่ร้าน Japanese Cuisine Yachiyo - TOKYO KAIKAN

======== 【About change of business hours】 ============
https://www.kaikan.co.jp/
For changes of business hours, please visit our website at any time.
We will update and guide you. We apologize for any inconvenience, and thank you for your understanding.
Please check the official website below for the latest business hours. (Https://www.kaikan.co.jp/news/images/info_200608.pdf)

At Tokyo Kaikan, we are taking company-wide measures against new coronavirus infections so that our customers can use our services with peace of mind. I will.
Please see the following page for details of our efforts. It is also introduced in the video.
(Https://www.kaikan.co.jp/news/20200703_002306.html) =============================== ==

◆ For the time being, reservations will be required by 18:00 the day before.
▶ Please note that the sushi counter will be shared.
▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel.
▶ If you are late ・ For cancellation after 18:00 the day before, please contact the store directly.
▶ If you would like a private room, please contact the store directly.
▶ Preschool children are limited to private rooms or holiday hall seats. (Sushi counter is not available.)

*** Private room information ***
[Matsu] Up to 8 people Room charge ¥ 16,500 (tax included)
[Kusunoki] Up to 8 people (* When using by delivery 6 people) Room charge ¥ 11,000 (tax included)
[Kaede] Maximum 10 people (* 8 people when using the sushi) Room charge ¥ 11,000 (tax included)

※ The usage will be 3 hours as a guide.
※Please order food in advance when using a private room


▶▶▶ Takeout menu Click here to order ◀◀◀
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in if you have any allergy or poor food.
Please choose the application. (If you are not entertained, please enter your company name and number of customers in the Request column.)
If you have children, please enter their age.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.