จองที่ร้าน Yakiniku Jambo Hongo

▶Reservations are accepted from 13:00 on the first day of each month until the end of the following month.
▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶Seats are limited to MAX 2 hours.
▶If you can't contact us after 20 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 8 people or more.
▶We do not reserve meat.
▶For other requests, please contact the store directly. We are also taking reservations for takeout.
▶We charge cancellation fees even for reasons due to transportation problems, such as airplanes.

Please check the dedicated page for details.

Inquiries by phone: 03-5689-8929
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.