จองที่ร้าน Yakiniku Ryukyunoushi Onna

*2 to 4 people *17:00 to 21:00 enter, closes at 22:30 *Only small seats for up to 4 adults are available in the Onna main building. For customers with 5 or more adults, please make a reservation at Onna Bekkan. *Regarding group reservations* We are currently not accepting reservations. *Onna Honkan only accepts online reservations. *Telephone reservations are not accepted. ※※※Cancellation Policy※※※ If you want to cancel your reservation, please cancel it by the day before. In case of cancellation on the day, 5000 yen per person. In case of cancellation without notice, 10000 yen per person. Please bear this burden. *If we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, your reservation will be treated as a cancellation. If you are late, please be sure to contact us before the reservation time. Inquiries by phone: 098-965-2233
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

To prevent a small number of malicious unauthorized cancellations and significant delays. We apologize for the inconvenience, but please fill in the name of the hotel where you will be staying on the day. Due to the large number of individual customers making reservations, we do not accept group reservations. If you would like to make multiple reservations for your friends, please use the names of your friends as reservations. Please enter the name of the hotel where your friend will be staying. If you make multiple reservations under your own name, all reservations will be cancelled. Even if you book multiple tables with your friends, you cannot arrange your friends' seats closer to each other or match their arrival times. If we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, your reservation will be treated as a cancellation without notice. If you are late, please be sure to contact us before the reservation time. ※※※Cancellation Policy※※※ If you want to cancel your reservation, please cancel it by the day before. In case of cancellation on the day, 5000 yen per person. In case of cancellation without notice, 10000 yen per person. You will be charged through the hotel where you are staying.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.