จองที่ร้าน Yakiniku Ryukyunoushi Onna

You cannot drive to Ryukyu's Beef Onna Annex by car.
At the entrance of the Moon Beach Hotel in front of the store, entering and getting on and off the car will be troublesome for hotel users, It is strictly prohibited.
Please be sure to visit us on foot. Customers coming by car to Ryukyu beef should come to the main building along National Route 58, park at the main building parking lot or coin parking, and first accept at the main building store.
Even if the main building is being renovated, customers coming by car will be accepted at the main building store.

▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶ If you can not contact us after 30 minutes of reservation, we may be forced to cancel it, so please contact us if you are late.
▶ Please contact the store directly when making reservations for more than 19 people.

Inquiries by phone: 098-965-2233
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please select your region
Please select your scene

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.